Personlige nøgledata

Født:                   2. december 1956 i Hørsholm

Civilstand:          Har været gift i 19 år, 2 sønner fra hhv. 1981 og 1987

Statsborgerskab: Dansk

   

Uddannelse

19. Januar 2001
Kursus­virksomheden IBS, Farum; "Systemintegration AS/400 - Win­dows NT/2000", kursus i IT (netværksopbygning, internet, databaser, OS/400 o. m. a.)

11. maj 1999
Civilingeniør, maskinretning, fysiklinie samt skibs- og havtekniklinie, Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Lyngby

Sluteksamen fra Institut for Skibs- & Havteknik, ISH, DTU på grundlag af projektet: Modelling Crushing of Thin Plate Structures

1988 - 1999
Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby; Stud. Polyt.

Aug. - dec.1987
Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby; GSK i matematik

1983 - 1987
Sygeplejeskolen ved Rigshospitalet, København; uddannelse til sygeplejerske

1980 - 1983
Københavns Universitet, teologisk fakultet, København; stud. theol.

1976 - 1980
Københavns Universitet, humanistisk fakultet, København; stud. mag. (indoeuropæisk komparativ lingvistik)

1976
N. Zahles Gymnasieskole, København; matematisk-fysisk studenter­eksamen

   

Publikationer

Crushing Strength of Ship Structures, by

B. Cerup Simonsen, W. Abramowicz, C. N. S. Høstgaard-Brene.

Artiklen har været præsenteret ved Vehicle-infrastructure Interaction Conference, Zakopane, Poland; September 26 - October 1, 1999.

   

Væsentlige  projekter i mit studium

Eksamensprojekt: Modelling Crushing of Thin Plate Structures. Om knusningsteorier for relativt tyndpladede strukturer.

Skibsprojektering. Design/konstruktion af et helt skib, en brandbekæmpende og isbrydende slæbebåd.

Videregående matematisk modellering. Opbygning af en matematisk model for bølger omkring et søjleformet boretårn.

   

Erhvervserfaring som ingeniør

Maj-Juli 2000
Institut for Skibs- & Havteknik, DTU, ved Bo Cerup Simonsen. Udførelse af en række materialeprøvningsforsøg.

September 1999
Institut for Skibs- & Havteknik, DTU, ved Bo Cerup Simonsen. Udførelse af diverse knusningsforsøg.

   

Anden erhvervserfaring efter studiet

September 2003 -
Arbejder som vikar (sygehjælper) gennem Adecco Sygepleje, hvorved jeg kommer ud på mange forskellige arbejdspladser.

Marts 2003 -
Arbejder som vikar (sygehjælper) gennem ActivCare.

December 2002 -
Arbejder som vikar (sygehjælper) gennem ProfficeCare.

September - december 2002
Sygehjælper på Plejecentret Sundbygård

November 2001 - september 2002
Lydekniker på Bevarings- og Restaureringsafdelingen, Den kongelige Bibliotek.

Oktober 2001
Praktik som fotograf på Fotografisk Atelier, Det kongelige Bibliotek

   

Erhvervserfaring  (før studieafslutning)

Marts 1987 - januar 1995
Faglært sygehjælper.

April - oktober 1983
Ufaglært sygehjælper.

Marts 1979 - marts 1983
Natportier på et hotel.

Januar - februar 1979
Hjemmehjælper.

1976 -1978
Portørafløser i alle ferierne.

   

Fremmedsprog

Engelsk:
Jeg læser, skriver og taler engelsk næsten flydende.

Fransk:
Jeg taler, læser og skriver fransk godt.

Svensk:
Jeg skriver, læser og taler svensk næsten flydende.

Tysk:
Jeg læser tysk godt og kan tale og skrive tysk til hus­behov.

   

IT-erfaring

Er såvel fagligt som privat storforbruger af IT.

  • Styresystemer: Bruger af såvel HP-UX (Unix), Linux (Unix; på privat basis), Windows 95/98 som NT systemerne Windows 2000 og Windows XP.
  • Netværk. Opsætning af netværk med Windows XP, Windows NT/2000, Windows 98, TCP/IP.
  • Kon­torprogrammer: Word, Excel, WordPerfect og LaTeX.
  • Matematikprogram­mer: Matlab, Mathematica og Maple.
  • Teknisk tegning: AutoCAD.
  • Styrkebereg­ning og konstruktion: ANSYS, LS-DYNA­3D, I-SHIP og IDEAS.
  • Programmering: Pas­cal, Fortran, Mat­lab, samt lidt C++.
  • Diverse billedbehand­lingsprogrammer, ikke mindst PhotoShop
   

Kørekort

A1 og A2, motorcykel med/uden sidevogn. Intet kørekort til bil. Men tager gerne et, hvis nødvendigt. Har p.t. blot en cykel.

   

Personlige kompetencer

Jeg er af sind meget nysgerrig og udadvendt; - jeg kan lide at møde og tale med nye mennesker, men det er også vigtigt for mig at vedligeholde gamle kontakter.

Jeg trives i blandede selskaber af såvel yngre, som ældre mennesker, og hvor begge køn er repræsenteret. Ifølge min erfaring giver det en god dynamik i gruppen.

Jeg har humor; - også lidt selvironi.

Jeg er idérig og kreativ, og befinder mig godt ved projektarbejde; - holder af at følge et projekt fra undfangelse af ideerne til aflevering af det færdige produkt.

Som holdspiller er jeg kompetent, jeg holder af at veksle mellem teamwork og selvstændigt arbejde. Jeg er udholdende, og når en deadline skal overholdes, bruger jeg de ressourcer, der er nødvendige for at gøre det, også selv om der skal arbejdes i mange timer ad gangen..

Jeg kan tilegne mig viden på flere sprog, og kan videreformidle min viden på dansk, engelsk, svensk og til dels også på fransk og tysk.

Det har betydning for mig at se, at min arbejdsindsats giver resultater, der kan bruges af andre mennesker. Det er også vigtigt for mig at få feedback på mit arbejde.

Jeg har prøvet at holde foredrag og undervise, og har haft god succes med det.

   

Fritidsinteresser

Fotografering.
Jeg elsker at fotografere, både mennesker, natur og arkitektur. Især natfotografering og kompositionen af billedet interesserer mig, men også reportage- og teaterfotografering finder jeg spændende.

I efteråret 2000 blev jeg "opdaget" af en professionel kunstfotograf, og dette førte til, at jeg i oktober 2004 havde min første udstilling sammen med et skånsk-dansk netværk af kvinder, som arbejder for kulturel og erhvervsmæssig integration over sundet. Udstillingen fandt sted i Malmö.

Musik.
Er vokset op med og holder stadig meget af klassisk musik. Lytter gerne til andre typer musik, bl.a. new age, middelaldermusik, seriøs rock, visse former for jazz. Har i min ungdom spillet valdhorn og sunget i kor.

Litteratur.
Holder meget af at læse. Gerne science fiction, klassiske russiske romaner (desværre kun i oversættelse), rejseberetninger, biografier og meget andet. I visse tilfælde på originalsprog (svensk, fransk, tysk og engelsk). Endvidere læser jeg gerne faglitteratur om psykologi, sociologi, EDB, kommunikation, sprogvidenskabelige emner, samfundsforhold, astronomi, geologi og meget, meget andet.

Dertil kommer, at jeg selv fra tid til anden skriver lidt. Har dog ikke fået udgivet noget endnu.

Motorcykel.
Jeg elsker touring på motorcykel, med og uden sidevogn.

Før min studietid konstruerede jeg selv et sidevognsstel; min dengang manglende viden om beregning af styrke og aerodynamik var min direkte inspiration til at læse til ingeniør.

Friluftsliv.
Jeg kan lide at gå ture i naturen, især at gå på fototur, svampejagt eller bjergvandring.

Lykken er en campingferie på motorcykel

   

Tillidshverv

Bestyrelsesarbejde.
Har været aktiv på bestyrelsesplan i mindre, private foreninger. Har igennem dette også været involveret i politisk arbejde.

   

Referencer

Bo Cerup-Simonsen
Civ.ing., PhD, tidl. lærer ved DTU; nu ansat ved DNV, Oslo
vejleder ved mit eksamensprojekt
Email: Bo.Cerup.Simonsen@dnv.com
Tel: +47 67 57 88 16

Eva Juul
Leder af bookingen
ActivCare
Tel: +45 70 20 30 00

Søren Poulsen
Leder af bookingen
Proffice Care
Tel: +45 33 32 79 95

Heidi Madsen
Adecco Sygepleje
Tel: +45 43 71 11 88