Mine interesser
I det følgende vil jeg fortælle om mine interesser gennem mit liv; interesser, jeg har praktiseret og praktiserer nu, samt om drømme jeg har for fremtiden.

Et grundlæggende træk ved mig fra jeg var helt lille har været, at jeg har en ubændig nysgerrighed. Jeg vil helst vide alt! Det har gjort at jeg altid har undersøgt verdenen omkring mig og da jeg lærte at læse, blev jeg meget hurtigt en af folkebibliotekets flittigste brugere. Det var ikke bare romaner og anden fiktion, som jeg lånte, men også i høj grad diverse faglitteratur. Astronomi, rumfart, flyvning, rejseberetninger, fysik, etnologi, geografi, historie, sprogvidenskab og meget andet lånte jeg allerede dengang. Min nysgerrighed drev mig også udi at lære nogle ting, så som at spille diverse instrumenter, først blokfløjte, siden klarinet og valdhorn. Ja, jeg begyndte også at synge, da jeg kom i gymnasiet, hvor der var et stort og levende korliv.
Der var også andre fysiske aktiviteter, som blev iværksat pga. min ubændige nysgerrighed. Jeg begyndte at cykle, og så ville jeg vide mere om cykler og deres opbygning. Jeg fik nogle kaktus, og straks ville jeg vide mere om hvad det var for en spændende gruppe planter.

Og sådan er det den dag i dag. Jeg har stadig et mylder af interesser, som jeg dyrker på forskellig vis. Jeg læser stadig meget om stort set samtlige ovennævnte emner. Til gengæld er mine musikalske udfoldelser blevet indskrænket en del til blot at omfatte lytning til musik fra radio eller plader, og en meget sjælden gang ved en koncert.
Men jeg har i mit voksenliv også fået nye interesser:
- Jeg har i mange år kørt motorcykel, hvilket selvfølgelig også affødte en teoretisk interesse for motorcykler og teknik i almindelighed.
- Jeg begyndte tidligt i min ungdom at fotografere, og med årene har den interesse grebet mere og mere om sig, så det i dag nok er en af mine hovedinteresser. Mere om dette på siden om mit kunstneriske liv.
- Jeg har været involveret i foreningsarbejde igennem mange år i forskellige foreninger. I dag er jeg med i bestyrelsen af en forening af kreative kvinder i Malmø; og det er karakteristisk, at jeg i dag meget hurtigt bliver valgt ind i bestyrelser for foreninger, jeg kommer ind i. Dette hænger formodentlig sammen med at jeg efterhånden har adskillige års erfaring fra bestyrelsesarbejde, og at dette kan aflæses af andre.
- Gennem mit fotografiske arbejde er jeg også kommet i kontakt med diverse scenisk arbejde, teater, performance og musik. Ud over at fotografere det har jeg også deltaget i noget teaterarbejde, og det har givet mig interesse for mere. Jeg vil gerne være med på scenen.
- Og mit nyeste foreningsarbejde har bragt mig i forbindelse med en gammel drøm for mit fotografiske arbejde: Udstilling! Og i efteråret 2004 opfyldtes drømmen; jeg deltog på lige fod med 19 andre kvinde i en udstilling i Malmø.
- Min kontakt med Malmø har vækket en af mine gamle interesser: at lære mig nye sprog. I begyndelsen gjorde jeg som så mange andre danskere, som er sammen med svenskere; jeg talte dansk til dem, men tilpassede mit sprog, så jeg undgik særdanske ord og erstattede dem med svenske ord. Det gjorde, at jeg kunne klare mig. Men det var tydeligt at mærke, at jeg var en distance mellem mig og dem jeg talte med. Men da jeg så begyndte at lære mig det svenske sprog, ændredes kontakten; den blev betydelig mere direkte og nærværende ... og folk er nu ikke længere tilbageholdende med at inddrage mig i samtalen.

Mine drømme
Jeg har mange drømme for hvad jeg vil anvende mine resterende år her på jorden til. Så mange drømme, at jeg håber at få rigtig mange år med godt helbred.

Jeg har selvfølgelig de traditionelle drømme, som alle forældre har, nemlig at se mine sønner få et godt liv, finde sigt en ægtefælle og sætte nogle børn i verden, som jeg også kan få lov at følge.
Læs videre>>